VZOR

Pierwszy krok - przywrócenie do życia projektów foteli Romana Modzelewskiego; pierwsza kolekcja VZÓR